Boventallig Personeel biedt een oplossing voor boventallige medewerkers door het arbeidscontract over te nemen.

Na overname van het contract begeleiden onze gediplomeerde loopbaanadviseurs de medewerker naar ander werk. Dit houdt intensieve begeleiding, ondersteuning en coaching in, evenals hulp bij omscholing, trainingen en workshops. 

Door het contract van de medewerker over te nemen ontstaat voor de medewerker en de werkgever een win-win situatie.

De medewerker houdt zicht op werk en inkomen en de organisatie kan zich concentreren op de veranderende bedrijfsvoering. Boventallig Personeel zoekt samen met beide partijen naar mogelijkheden en oplossingen voor zowel personeel als bedrijf.

Loopbaanbegeleiding Meer informatie